Az egyház autonómiája és a vallás szabadsága

A közvetítés kezdete: 2021. június 30., szerda, 19.00
Reflexiók:
Prof. Fabiny Tamás teológus, evangélikus püspök

A közvetítés kezdete: 2021. június 30. szerda, 19.00

Előzmény

Reformáció: a ma története – 2012. október 31.

“Jól ismerjük a jézusi mondást: adjuk meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Ezt gyakran az egyházi simulékonyság jeligéjeként emlegették. De mi mondjuk ezt a krisztusi hangsúllyal: megadjuk a ”császárnak”, a mindenkori hatalomnak a lojalitást, a szervezeti együttműködést, de csak azt. Nem adjuk oda azonban azt, ami csak az Istené! A lelkiismeretünk, a hitünk, a személyes elkötelezettségünk, morális értékrendünk az Istené, ebből ered az elesettek iránti szolidaritásunk, a nemzeti és nyugati keresztény közösséghez való kötődésünk és a hitvallás szabadsága melletti kiállásunk. Ezeket sem erővel, sem csábítással nem vehetik el tőlünk.”

folytatás…

Az egyházak szerepe a megosztott Európában

“A lutheránus egyházaknak nem szabad hagyniuk, hogy a politikai kommunikáció elrejtse előlük Európa Krisztus szabadságot adó igazsága és a szociális kiszolgáltatottság/intellektuális tévutak rabsága között húzódó valódi megosztottságát. Ez mély történelmi meghatározottságokkal és bűnökkel terhelve telepszik rá életünkre. Krisztust követő egységünk éppen abban valósulhat meg, ha felismerjük az evangélium hirdetésének mai igényét és módját vele szemben.”

folytatás…