Hajnalhasadás

autonómiák egykor és most – és holnap

Fábri György előadássorozata

2021. június 28 – július 2.

“Minden olyan hang, mely e kérdés aktuális voltából indul ki, úgy jelenik meg, mint konzervatív hang, s az egész problematika úgy, mint egy régimódi, defenzívában lévő gondolatcsoport. Kérdés: helyes-e ez így, igaz-e ez így?”
Bibó István: Az államhatalmak elválasztása egykor és most – 1947

Az előadássorozat kiinduló gondolatai:

Az európai polgári társadalomfejlődés egyik legfontosabb, sajátszerű hagyománya az autonómiák formálódása, vagyis elsősorban a tudomány, az egyetem, az egyház, a média és a helyi önkormányzatok szabadsága, önállósága. Mostanára azonban visszaszorult az autonómia eszméje és gyakorlata, de nem váratlanul: fél évszázados ideológiai, politikai folyamatok vezettek ide. Az autonómia-ellenes radikalizmus kora ugyanakkor éppen azért hívja elő a meritokratikus és önjogú szerveződések újraépülése iránti igényt, mert megszenvedjük hiányuk következményeit. Jelen program ehhez igyekszik szakmai kérdésfelvetésekkel és ezek kommunikációjával is hozzájárulni.

folytatás

Az egyetemi autonómia értelme és értelmezései

Reflexiók:

Dr. Kocsis Miklós PhD, NKE – MMA
Dr. Rónay Zoltán PhD, ELTE PPK

A beszélgetés ITT tekinthető meg!

/Állítsa be a videó emlékeztetőjét!/

A tudomány autonómiája és a menedzserizmus/populizmus

Reflexiók:

Prof. Hunyady György, az MTA rendes tagja

A beszélgetés ITT tekinthető meg!

/Állítsa be a videó emlékeztetőjét!/

Az egyház autonómiája és a vallás szabadsága

Reflexiók:

Prof. Fabiny Tamás, püspök, MEE

A beszélgetés ITT tekinthető meg!

/Állítsa be a videó emlékeztetőjét!/

A média autonómiája és a mérték

Reflexiók:

Dr. Gosztonyi Gergely PhD, ELTE ÁJK

A beszélgetés ITT tekinthető meg!

/Állítsa be a videó emlékeztetőjét!/

Az önkormányzatok autonómiája és a szubszidiaritás

Reflexiók:

Prof. Kovách Imre, az MTA doktora

A beszélgetés ITT tekinthető meg!

/Állítsa be a videó emlékeztetőjét!/